Saldū var apgūt aprūpētāja profesiju

Mācības pieaugušajiem 8. kārtā mācību centra BUTS Saldus filiāle piedāvā apgūt aprūpētāja profesiju.

2. augustā sākās pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” astotajai kārtai, pieteikšanās termiņš ir līdz 31. augustam. Mācības pieaugušajiem 8. kārtā īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni, lai izmantotu iespēju iegūt profesiju vai uzlabot savas digitālās prasmes.

Mācību centrs BUTS 8. kārtā piedāvā apgūt APRŪPĒTĀJA profesiju. Mācību ilgums ir 640 stundas. Mācību maksu 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums – tādējādi aprūpētāja profesiju varēs apgūt par 66 EUR.

Kas ir aprūpētājs?

Aprūpētājs ir nodarbināts klientu dzīves vietā un sociālās aprūpes institūcijā, kur veic klientu aprūpi sociālā darba speciālistu uzraudzībā. Aprūpētājs palīdz cilvēkiem, kuri paši sevi nevar aprūpēt, ievērot higiēnu, sagatavot un uzņemt ēdienu, uzkopt telpas, apgādāt ar pirmās nepieciešamības precēm, kā arī uzturēt klienta saikni ar apkārtējo vidi.

Papildu informācija par projektu. Mācības pieaugušajiem apmācību programmās var piedalīties ikviens nodarbinātais virs 25 gadiem. Mācību maksu 90-95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5-10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas. Projektā ikviens nodarbinātais var piedalīties 2 reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Lai nodrošinātu izglītības piedāvājuma reģionālo pārklājumu, mācību dalībniekiem būs iespēja saņemt ceļa izdevumu kompensāciju uz prakses vietu un atpakaļ. Savukārt nodarbinātajiem, kuri pārstāv mājsaimniecību, kurai ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, projekta ietvaros būs pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei.

 

Informācija par uzņēmumu. Mācību centrs “BUTS” pieaugušo apmācības nozarē darbojas jau vairāk nekā 30 gadu, kopš 1991. gada. “BUTS” ir lielākā privātā mācību iestāde Latvijā: ar gandrīz 20 filiālēm visos Latvijas reģionos, vairāk nekā 200 mācību programmām, mācību vidi tiešsaistē, klātienē un e-studijas.

Kontakti:

Inta Jambikova, Saldus filiāles vadītāja 27898015

Inga Treimane – Šulce, Saldus filiāles administratore 26642717

e-pasts: saldus@buts.lv

https://www.buts.lv/atbalsts-macibam/apmaciba-stradajosajiem