Rekvizīti

Slimnīcas iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 Latvija

Banka: AS “Citadele banka”
Konta Nr. LV94PARX0012474250002
Kods: PARXLV22
Ārstniecības iestādes

kods Nr.8402-00047
VRN 40003187473


Tālr.: +371 63881053
Fakss: +371 63824132
e-pasts: slimnica.sekretare@saldusslimnica.lv