Paliatīvā aprūpe – pacienta dzīvesvietā

No 1. janvāra valsts nodrošina paliatīvās aprūpes mobilo komandu pakalpojumus pacienta dzīvesvietā.

Kurzemes reģionā līgums par šī pakalpojuma nodrošināšanu noslēgts ar SIA “Magnum Social & Medical Care”. Jau gada pirmajā mēnesī tā uzņēmusies rūpes par vairāk nekā 120 nedziedināmi slimiem cilēkiem visos Kurzemes novados, tajā skaitā arī Saldus novadā.

“Lai pacients saņemtu valsts apmaksātu paliatīvo aprūpi, nepieciešams ārstu konsīlija atzinums, ko izsniedz 4. un 5. līmeņa veselības aprūpes iestādēs,” stāsta SIA “Magnum Social & Medical Care” pārstāvis KRISTIĀNS DĀVIS. “Dokumentus, kas nepieciešami konsīlijam, var sagatavot un ieesniegt gan ģimenes ārsts, gan ārsts speciālists, gan stacionārs, kurā pacients atrodas. Ja nepieciešams padoms par dokumentu sagatavošanu, var zvanīt mums pa tālruni 8882 – mēs konsultēsim.” Pēc pieredzes K. Dāvis piebilst, ka konsīlija atzinumam nav nepieciešams smagi slimu slimnieku vest uz konkrēto slimnīcu, – visbiežāk pietiek ar iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju.

“Pakalpojums ir jauns, tāpēc tas aizvien tiek pilnveidots, ņemot vērā paliatīvās aprūpes klientu vajadzības,” viņš piebilst. Uz paliatīvo aprūpi neattiecas kvotu sistēma – nav jāraizējās, ka, piemēram, gada beigās tai pietrūks naudas.

Saldus novada paliatīvajiem pacientiem pakalpojumus sniedz speciālisti no Liepājas un Dienviskurzemes novada, taču notiek pārrunas ar iespējamiem sadarbības partneriem, kas šos pienākumus pārņemtu Saldū. Piemēram, Talsos un Kuldīgā paliatīvo aprūpi sniedz vietējie līgumpartneri.

Nacionālais veselības dienests informē, ka paliatīvā aprūpe ietver gan veselības aprūpi, gan sociālo aprūpi un psihosociālo rehabilitāciju, kā arī atbalstu pacienta piederīgajiem.

Pakalpojumu var saņemt personas, ja konsīlija lēmumā pacientam ir piešķirts paliatīvā pacienta statuss un prognozētā personas dzīvildze – līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

Veselības aprūpes pakalpojumos ietilpst:

o ārsta konsultācijas, t.sk. attālinātas;

o medikamentu ievadīšana;

o pēcoperācijas brūču, izgulējumu un trofisko čūlu aprūpe;

o stomu aprūpe;

o porta katetra aprūpe;

o pacienta vai pacienta aprūpes procesā iesaistītās personas apmācība;

o laboratoriski izmeklējamo bioloģiskā materiāla savākšana un nogādāšana laboratorijā;

o vitālo rādītāju kontrole;

o klizmas veikšana;

o elektrokardiogrāfija;

o vakcinācija;

o fizioterapeita, ergoterapeita un uztura speciālista pakalpojumi;

o pēc nepieciešamības – plānveida vizītes stacionāros,

speciālistu konsultācijas, diagnostiskie izmeklējumi;

o tiek nodrošināta pacientu transportēšana uz stacionāru, uz speciālista konsultāciju vai diagnostisko procedūru un atpakaļ.

Sociālās aprūpes un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumos ietilpst:

o klīniskā un veselības psihologa vai konsultatīvā psihologa konsultācijas;

o sociālā darbinieka pakalpojumi;

o kapelāna pakalpojumi;

o sociālā aprūpētāja pakalpojumi, t.sk. pacienta pamatvajadzību (fiziska aprūpe, higiēnas pocedūras, ikdienas mājas darbi) nodrošināšana un dzīves kvalitātes uzturēšana atbilstoši pacienta individuālajā aprūpes plānā noteiktajam;

o pacienta tuvinieku apmācība par aprūpes paņēmieniem, aprūpes palīglīdzekļu lietošanu;

o tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana, to piegāde, uzstādīšana un apmācība.

Pilna informācija par pakalpojumu pieejama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā https://www.vmnvd.gov.lv/lv/jaunums/paliativas-aprupes-mobilas-komandas-pakalpojumi-pacienta-dzivesvieta