Nesavtīgi palīdzējām 67 pacientiem

Aizvadīta akcija Dzīvo vesels!, kas pēc traumatologa ortopēda Kaspara Ūdra iniciatīvas pirmoreiz Saldus medicīnas centrā notika pirms septiņiem gadiem.

Dakteris Kaspars Ūdris konsultēja 11 pacientu un veica divas pleca operācijas. Viņa kolēģis Smitrijs Kirejevs pieņēma 21 pacientu, Arnis Fogelis 18 un Rafaels Visams — 11 pacientu, bet fizioterapeite Ieva Vosele novadīja nodarbības sešiem cilcēkiem.

Gan ciemiņi, gan akcijas norisē iesaistīti Saldus medicīnas centra darbinieki strādāja bez maksas, bet operējamo pacienšu analīzes un radioloģiskos izmeklējumus par velti veica SIA Centrālā laboratorija un SIA Vizuālā diagnostika. Izmaksas par medikamentiem, operāciju materiāliem un citiem resursiem sedza Saldus novada pašvaldība.

Trīs pirmos gadus akcija Dzīvo vesels! notika Saldus medicīnas centrā, bet pēc diviem pandēmijas gadiem pērn dakteris Ūdris, viņa skolotājs no Lietuvas Viktors Jermolajevs un Saldus medicīnas centra fizioterapeiti akcijā viesojās sociālās aprūpes centrā Lutriņos un konsultēja tā iemītniekus.

AKCIJAS DALĪBNIEKI: traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris, Dmitrijs Kirejevs, Arnis Fogelis, Rafaels Visams, anesteziologs Āris Graudiņš, fizioterapeite Ieva Vosele, ārsta palīgs Arnis Greizis; Saldus medicīnas centra darbinieki: galvenā ārste Jeļena Mjasņikova, galvenā māsa Daiga Grinšpona, medicīnas māsas Ināra Ozola, Antonija Radziņa, Jana Vītola, Tatjana Zunda, Andra Zabarovska, Irina Mikuļska, māsas palīdze Baiba Palēvica, Rigonda Andersone, Santa Valtere, autovadītājs Modris Zolmanis, apkopēja Velga Burova, valdes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, izpilddirektors Aleksandrs Gluškovs, arhivāre Ginta Dīriņa, darba drošības speciāliste Sandra Priedīte. SIA Centrālā laboratorija, SIA Vizuālā diagnostika.

ATBALSTĪTĀJA: Saldus novada pašvaldība.

TURPINĀS ZIEDOJUMU VĀKŠANA kādreizējam akcijas Dzīvo vesels! dalībniekam, traumatologam ortopēdam no Ukrainas Ruslanam Sergijenko. Diemžēl līdz šim aicinājumam ziedot naudu ortopēdisku operāciju implantu iegādei atsaukušies tikai daži cilvēki. Līdz 30. novembrim ziedojumus ar pateicību gaida nodibinājuma Saldus medicīnas centra atbalsta fonds kontā:

bankā “Citadele”,
kods PARXLV22,
konta numurs LV48PARX0027501010001.
Ziedojuma mērķis: atbalsts dakterim Ruslanam.

Attēlā no kreisās: Arnis Fogelis, Kaspars Ūdris, Rafaels Visams, Dmitrijs Kirejevs, Āris Graudiņš, Arnis Greizis, viņi tur Ievu Voseli.