Lepojamies!

Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienā vairāki Saldus medicīnas centra darbinieki saņēmuši pašvaldības un sabiedrības pateicību gan par profesionālu darbu, gan cilvēciskiem tikumiem. Viņus kolektīvs sveica mazā siltā kopābūšanas brīdī. “Mēs visi esam dimanti,” sacīja SMC valdes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, “kas katrs mirdz citādāk, katrs savā veidā.” Saldus novada dome ar Goda rakstu novērtējusi galvenās ārstes Jeļenas Mjasņikovas profesionālo, pašaizliedzīgo darbu un ar Atzinības rakstu — tehniskā darbinieka Ervīna Damberga atsaucību un zelta rokas. Savukārt laikraksta “Saldus Zeme” aptaujā par cilvēkiem, kuri redz, dara un ziedo vairāk, nekā no viņiem prasīts, nosaukts dakteru Īva Brintenieka, Evitas Rumbas, galvenās māsas Daigas Grinšponas, medicīnas māsu Sandas Brintenieces un Ingas Griķes un masieres Ingunas Rīnavas vārds. Par savējiem saucam arī SMC ēkā strādājošus ģimenes ārstus, tāpēc priecājamies, ka novada laikraksta lasītāji novērtējuši arī ģimenes ārstes Liesmas Veinbergas un viņas prakses vispārējās aprūpes māsas Edītes Jansones sirsnību un izpalīdzību. Tā mēs, katrs savā veidā mirdzēdami, siltās gaismiņās ieskaujam Latviju.

Attēlā: Saldus medicīnas centra valdes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga apsveic Ervīnu Dambergu. Viņai ar ziediem sekos kolēģi.