Latvijas ārstu biedrības vadītāja uzrunā kolēģus Saldū

24. augustā Saldus medicīnas centrā novadā strādājošus ģimenes ārstus uz sarunu par aktualitātēm aicināja Latvijas ārstu biedrības priekšsēdētāja Ilze Aizsilniece.

Viņa ieskicēja svarīgākos uzdevumus, kuru risināšanai biedrības vadībai nepieciešams kolēģu viedoklis un atbalsts, kā arī iepazīstināja ar ārstiem svarīga notikuma, Latvijas ārstu kongresa, norisi un iespējām.

Disciplinārlietas

“Nākamā gada 1. janvārī stāsies spēkā noteikumi par disciplinārsodiem ārstiem,” stāstīja I. Aizsilniece. “Tas nozīmē, ka viņiem tāpat kā arhitektiem un juristiem profesionālās organizācijas varēs piemērot disciplinārsodu, ja būs pacientu sūdzības. Sodus ņems vērā resertifikācijas procesā, un, piemēram, jauniem ārstiem, kuri vēl tikai mācību procesā, sods var būtiski ietekmēt nākotni profesijā.

Latvijas ārstu biedrība uzskata, ka ir bezgala svarīgi, kas strādās arodtiesā un kas – ētikas komisijā.”

Ārstu biedrība

“Dažu ārstu un biedrības viedoklis palaikam atšķiras, bet es par galveno problēmu uzskatu to, ka biedrība mums bijusi tāda kā soloorganizācija. Diemžēl izveidojies tā, ka tās vadībā strādā rīdzinieki, jo Rīgā visiem ērtāk un tuvāk, un daudzu gadu sadarbībā izveidojusies sava stabila vide. Biedrība izdarījusi daudz labu darbu, tomēr tai būtu jābūt labāk informētai par to, kas notiek ārpus Rīgas, ko grib kolēģi un kas viņiem vajadzīgs. Tāpēc aicinu visus izteikt savu viedokli, arī anonīmi. Esam visiem izsūtījuši aptauju; lūgums atbildēt uz jautājumiem un atsūtīt mums atbildes. Tas nav formāls pasākums, – mēs tiešām gribam saprast, kas ir jāmaina.”

Reģistrācija

“Pārmaiņas nepieciešamas gan drīzumā ieviešamo disciplinārlietu dēļ, gan arī cita jaunuma dēļ, pret kuru mums jābūt piesardzīgiem, – kā zināt, pirms diviem gadiem mainīja māsu sertifikācijas procesu – viņas nesertificējas, bet reģistrējas. Ir māsas, kuras ar šādu kārtību ir apmierinātas, jo viņām nav vajadzīgas trīs specialitātes. Es daudz cīnījos lai māsām tās neprasītu. Ja ir māsa, tad lai viņa drīkst strādāt jebkur, kur vajadzīga, un lai nav tā, ka, piemēram, ambulatorā māsa nedrīkst strādāt ķirurģijā.

Tiktāl tas ir sakārtots, bet tagad grib izdarīt tā, ka vairs nav sertifikācijas kā citās Eiropas valstīs, bet reģistrācija; ir valsts platforma, kur visi piedalās, visi mācās; – un ka faktiski arī ārstiem sertifikācijas process nav koleģiāls, savas asociācijas ietvaros, bet diezgan formāls caur Veselības inspekciju. Tad ir jautājums: vai mēs to gribam vai negribam. Katra ārsta viedoklim ir būtiska loma.”

Pacienta tiesības

“Kongresā virzīsim pieņemšanai ārstu memorandu. Mēs to izsūtīsim kolēģiem un gaidīsim jūsu viedokli par to, kas svarīgs mūsdienu ārstam mūsdienu Latvijā. Mana doma – ka nedrīkstam aizmirst par Ētikas kodeksu, Ženēvas deklarāciju un Hipokrāta zvērestu. Ka pacientam ir tiesības izlemt, kas notiek ar viņa ķermeni. Tāpat uzskata arī Pasaules medicīnas asociācija, esam no tās saņēmuši aicinājumu izteikt nacionālās asociācijas viedokli. Galvenais princips: ārsts pieņem pacientam labāko lēmumu, tomēr viņam jāņem vērā arī pacienta viedoklis un vēlmes.”

Sadarbība ar farmaceitiem

“Gribam sākt diskusiju par farmaceita lomu veselības aprūpē – kāda ir ārsta un farmaceita sadarbība un vai tā ir ētiska. Lai nav tā, ka ārsts pacientam saka vienu, farmaceits aptiekā – citu, un galu galā cilvēks apmulst un vispār neuzsāk ārstēšanos.

Ņemot vērā labus piemērus pasaulē, jau pirms kovida gribējām virzīt jaunu tālākizglītības formu – ka vienmēr nav jābrauc uz konferencēm, bet ārsti un farmaceiti noteiktā teritorijā veido mazu konsultatīvo grupu, sanāk reizi mēnesī vai divos, apspriež klīniskos gadījumus, jaunākos pētījumus un citas aktualitātes. Tāda metode ir atzīta daudzās valstīs.”

Latvijas ārstu biedrības vadība aicina ārstus gatavoties 21. – 14. septembrī notiekošam Latvijas ārstu kongresam.Tam izveidota mājaslapa arstukongress.lv, kur publicēta kongresa programma, reģistrācija, tēžu iesniegšanas (tas jāizdara jau līdz 31. augustam) kārtība un cita svarīga informācija. Svarīgi, ka reģistrētiem kongresa dalībniekiem būs pieejami sesiju videoieraksti – ja divi vai vairāki interesējoši pasākumi notiks vienlaikus.