Viena neekspluatēta vieglā automobiļa operatīvā noma uz 3 gadiem SIA “Saldus medicīnas centrs” vajadzībām

Ievietošanas datums: 12.01.2017.
SIA „Saldus medicīnas centrs” izsludina iepirkumu PIL 8.2 panta kārtībā.
Iepirkuma priekšmets: „Viena neekspluatēta vieglā automobiļa operatīvā nomas maksa uz 3 gadiem SIA “Saldus medicīnas centrs” vajadzībām
Iepirkuma ID: SMC 2017/1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 24.01.2017 līdz plkst. 11:00.
_______________________________________
Par uzvarētāju noteikts pretendents SIA „DNB līzings” ar piedāvāto līgumcenu EUR 293,61 (divi simti deviņdesmit trīs eiro61 cents), neskaitot PVN.
2017.gada 25.janvāra iepirkumu komisijas lēmums.
_______________________________________