Grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana

Ievietošanas datums: 28.11.2017.
SIA „Saldus medicīnas centrs” izsludina iepirkumu PIL 9. panta kārtībā.
Iepirkuma priekšmets: “Grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana”
Iepirkuma ID: SMC 2017/02
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 12.12.2017.g. līdz plkst. 11:00.
_______________________________________
Par uzvarētāju noteikts pretendents SIA “Aktivs-KV” ar piedāvāto līgumcenu viena mēnesi 1090,54 EUR (viens tūkstot deviņdesmit eiro 54 centi), neskaitot PVN.
2017. gada 15. decembra iepirkumu komisijas lēmums.
_______________________________________