Bērnu fizioterapeite — par valsts finansējumu

No 13. marta bērnu fizioterapeite SANITA POLKA mazos pacientus reizi nedēļā pieņems par valsts finansējumu.

Lai tās varētu izmantot, mazuļu vecākiem jāsaņem nosūtījums. Ģimenes ārsts, neirologs, neoantologs var nozīmēt līdz piecām valsts apmaksātām 30 minūšu ilgām konsultācijām, rehabilitologs — līdz 10 konsultācijām. Ierodoties uz vizīti, jābūt līdzi iepriekš veiktu izmeklējumu rezultātiem (piemēram, gūžas locītavas USG, neirosonogrāfija vai magnētiskā rezonanse, galvas smadzeņu apskate) vai izraksti no slimnīcas (ja tādi ir). Bērna veselības stāvokļa izvērtēšanā liela nozīme ir vecāku sniegtai informācijai un novērojumiem, tāpēc ieteicams vizītei sagatavoties, pārdomājot mazuļa kustību prasmes un iemaņas.
Konsultācijā bērnu izvērtē kailu. Vecākiem lūgums paņemt līdzi vienreizlietojamu paladziņu, rezerves drēbītes. Ja bērnam ir mērķtiecīgas tveršanas prasmes, vecāki var atnest mazuļa rotaļlietu (ar viņiem pārrunās pirmās rotaļlietas izvēli).
Konsultācijas norisi nedrīkst filmēt, uzņemt video vai fotografēt.
Pieteikties konsultācijām var poliklīnikas reģistratūrā, tālr. 63881562.

Vecāku zināšanai Sanita Polka sagatavojusi informāciju par savu darba pieredzi, izmantotajām metodēm un mērķiem.
“VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” strādāju kopš 1999. gada. Līdz 2018. gadam pamatā strādāju stacionāru darbu Priekšlaikus dzimušo intensīvās terapijas nodaļā, fizioterapeita darba pienākumus veicu arī Intensīvās terapijas – reanimācijas nodaļā, tāpat Neiroķirurģijas, Neiroloģijas, Pulmonoloģijas, Apdeguma un Reimatoloģijas nodaļā.
Šobrīd, no 2022. gada, strādāju ambulatoru darbu dinamiskās novērošanas programmā follow up priekšlaikus dzimušiem bērniem/neiznestība I, II, III pakāpe, neonatāla pneimonija, BPD – bronhopulmonāla displāzija, encefalopātija, BCT – bērnu cerebrālā trieka, CNS – centrālās nervu sistēmas patoloģijas, dažādas infekcijas (streptokoka, meningokoka) utt.
Darbs lielākoties ar priekšlaicīgi dzimušiem bērniem, kam psihomotorās attīstības aizture vai traucējumi, neiroloģiskas problēmas (paaugstināts, pazemināts vai nevienmērīgs muskulatūras tonuss), pozas asimetrija, nepareizi vai patoloģiski kustību vai pozas paraugi, izteikta trauksme, nemiers, reflukss – atvemšanas problēmas, haotiskas kustības. Izvērtēju zīdaiņa motoro attīstību no 1 mēneša līdz 1 — 1,5 gada vecumam (pēc koriģētā vecuma) un konsultēju vecākus. Motorās attīstības izvērtējums ambulatorajā darbā notiek pēc AZMS (Albertas zīdaiņu motorās skalas).
Ambulators darbs notiek reizi nedēļā, vidēji ar 8 — 10 pacientiem dienā. Vecuma grupas, ar kurām strādāju, pārsvarā no 1 līdz 6 mēnešiem (pēc koriģētā vecuma).
Rehabilitācija ambulatori aizņem 40 minūtes, ar katru pacientu strādājot individuāli atkarībā no bērna vecuma un slimības smaguma, neiznestības pakāpes, konkrētā bērna reakcijas pret nozīmēto terapiju, sniegtām konsultācijām un praktisko pielietojumu katrai bērna mātei individuāli.
Mērķis — sekmēt mazuļa motoro attīstību. Pielietoju kustību terapiju pēc Bobata metodikas — kustību centrēšanu uz ķermeņa viduslīniju, skatu fiksācijas veicināšanu, ķermeņa viduslīnijas apzināšanos, ķermeņa izjūtas sekmēšanu ar mērķi uzlabot zīdaiņa motoro kontroli, simetriskas pozas veicināšanu. Darba būtība — pasīvo kustību izstrāde locītavās, motorās attīstības sekmēšana, stimulējot un ievirzot aktīvās kustības, mainot zīdaiņa pozu, aktīvo, dinamisko kustību veicināšana, kustību pārejas virzīšana. (Terapijai tiek izmantoti palīglīdzekļi: FT bumba, mīkstās formas (ķīlis, cilindrs, puscilindrs, kubs), līdzsvara virsma, dažādi segumi, masāžas bumbas, “ezīši”, dažādu virsmu priekšmeti sensorai stimulācijai, Piklera attīstošā kaste zīdaiņa zemo pozu veicināšanai).
Handling: pareiza bērna celšana un nolikšana, pareiza bērna ģērbšana, autiņbiksīšu maiņa, bērna barošana, nēsāšanas pozas atbilstoši vecumam, nomierināšanas un šūpošanas pozas.
Pozicionēšana, vecāku izglītošana, apmācība.
Kontaktelpošana, vibrācijas masāža ar mērķi sekmēt elpošanas funkciju, dziļumu un ritmu, veicināt krūšu kurvja mobilitāti, bronhu drenāžu.
Darbā ievēroju profesionālo ētiku un saskarsmes kultūru. Strādāju pēc vislabākās sirdsapziņas un godprātīgi, ievēroju konfidencialitāti, neizpaužu sensitīvus datus par pacienta identitāti un diagnozi. Ļoti svarīga ir vecāku klātbūtne un līdzdalība pie FT manipulācjām ar mērķi turpināt kustību terapiju arī mājās labāku rezultātu sasniegšanai. Cenšos panākt uzticību, sadarbību, radīt labu, ērtu vidi komunikācijai. Ar savām zināšanām un darba pieredzi vēlos iedot mazajiem pacientiem un viņu vecākiem drošības izjūtu. Esmu atvērta diskusijai, viedokļu atšķirībām, labprāt uzklausu vecāku jautājumus. Cenšos pamatot savu viedokli ar argumentiem, man zināmiem pētījumiem, norādot atsauces. Būtiska un noderīga ir informācijas meklēšana elektroniskajos resursos, piem., pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāzes PubMed vidē, ko dažkārt pielietoju. Darbā izmantoju uz pierādījumiem balstītas, Latvijā apstiprinātas fizioterapijas metodes un tehnoloģijas.
Cenšos strādāt komandā, būtiska ir komunikācijas uzturēšana ar ārstējošiem ārstiem, medicīnas māsām par konkrētā bērna veselības stāvokli, pielietotām fizioterapijas metodēm, savas darbības saskaņošana, sadarbība, ierosinājumi, diskusijas. Neskaidru situāciju gadījumos konsultējos ar kolēģiem fizioterapeitiem.
Meklējot labākos risinājumus pacientam, izmantoju dažādas ārstniecības metodes. Piemēram, smagi slimiem bērniem, kuriem ierobežota klasiska fizioterapija, pielietoju un integrēju Marte Meo metodes elementus vai Emmijas Pikleres metodi, sekmējot bērna pašaktivitāti ar vides iekārtojumu.
Pēdējā desmitgadē esmu apguvusi Marte Meo metodi, ieguvusi jaunas zināšanas par bērna emocionālo attīstību. Katra jauna metode man paver plašāku skatījumu par bērna attīstību kopumā.

Pielietotās izmeklēšanas metodes un ārstēšanas tehnoloģijas:

Anamnēzes dati.
Vitālo rādītāju novērtēšana – elpošanas un sirdsdarbības frekvence, skābekļa saturācija.
Palpācija.
Auskultācija.
Vizuālā apskate — ādas krāsas izvērtējums.
Lokālā apvidus apskate.
Locītavu kustību apjoma izvērtējums.
Muskulatūras tonusa izvērtējums.
Orofaciālā terapija
Kontaktelpošana
Vibrācijas masāža
Masāža sensorai stimulācijai
Pasīvas kustības (locītavu spēle, locītavu mobilizācija, trakcija, aproksimācija)
Aktīvas kustības
PNF – diagonālās kustības
Kustību terapija pēc Bobatha metodikas
Handling (pareiza bērna celšana un nolikšana, ģērbšana, autiņbiksīšu maiņa, nēsāšanas un nomierināšanas pozas)
Pozicionēšana (pakavspilvena, autiņu, dvielīša, sedziņas izmantošana terapijā)
Emmijas Pikleres pedagoģijas principi, to elementu izmantošana darbā
Marte Meo elementi, to integrēšana komunikācijā

Mērķi, rezultāti:

Sekmēt vitālās funkcijas – uzlabot audu trofiku, sekmēt asinscirkulāciju.
Sekmēt elpošanas funkciju, dziļumu un ritmu.
Veicināt oksigenācijas procesus plaušās, uzlabot krūšu kurvja mobilitāti.
Veicināt bronhu drenāžu, atklepošanās spējas.
Mazināt sāpes, mazināt tūsku.
Sekmēt jušanas funkciju.
Uzlabot zīšanas, elpošanas funkciju, mazināt uzbudinājuma procesus, vispārēja nomierināšana, šūpošanas pozas, veidi un izvairīšanās no haotiskām kustībām.
Kustību centrēšana uz ķermeņa viduslīniju, ķermeņa viduslīnijas apzināšanās, ķermeņa izjūtas sekmēšana.
Normalizēt, līdzsvarot muskuļu tonusu, uzturēt un uzlabot muskulatūras spēku, mazināt pozas asimetriju.
Sekmēt aktīvo un pasīvo mobilitāti.
Uzturēt un veicināt kustību apjomu locītavās.
Uzlabot zīdaiņa motoro kontroli (mērķtiecīga tveršana, velšanās uz vēdera, līšanas un rāpošanas parauga sekmēšana, sēdēšanas variāciju pilnveidošana)
Sekmēt pareizas stājas un gaitas paraugu.
Veicināt līdzsvaru, koordināciju un lokanību.
Mazināt zarnu kolikas, peristaltikas veicināšana.
Brīvās rotaļāšanās sekmēšana, rotaļlietu izvēle zīdaiņa attīstībā.
Mazināt kontraktūras locītavās, aizkavēt deformāciju veidošanos, mazināt spasticitāti.
Sekmēt komunikāciju, labu atmosfēru.
Mātes – bērna mijiedarbības uzlabošana, emocionālā kontakta veidošana.
Iedrošināt jaunās māmiņas uzņemties ikdienas rūpes par mazuli.
Izglītojošs darbs, vecāku apmācība.
Individuāla vingrojumu programmas sastādīšana, ieteikumi vecākiem par vides iekārtojumu mājas apstākļos.”