Ardievas ārstam Andrim Kramēnam

Saldus medicīnas centrs zaudējis ilggadēju kolēģi, bet pacienti – kompetentu, pieredzējušu speciālistu. Veļu laikā negaidīti aprāvās rehabilitācijas ārsta Andra Kramēna mūžs.

Liepājnieks atsaucās aicinājumam strādāt SMC rehabilitācijas nodaļā pirms 12 gadiem un reizi vai divas nedēļā brauca strādāt uz Saldu. Sadarbībā ar citiem šīs nozares speciālistiem viņš palīdzējis tūkstošiem pacientu mazināt sāpes un atgūt spēju pilnvērtīgi kustēties.

Dakterim bija svarīgi, lai slimnieki izprot savu diagnozi un viņiem ir skaidrs, kāpēc tiek nozīmēta ārstnieciska vingrošana vai kāda fizikālās terapijas procedūra. Tāpēc rehabilitācijas ārsta kabinetā uz galda stāvēja mugurkaula makets un Andris Kramēns nežēloja laiku, stāstīdams un rādīdams, kur meklējams sūdzību cēlonis un kā tas jānovērš. Viņam rūpēja, lai ikviena pacienta ārstēšana būtu rezultatīva, tāpēc nereti aicināja arī citus rehabilitācijas nodaļas speciālistus izteikt savu viedokli par viņuprāt efektīvāko terapijas metodi.

Tuvākajiem darbabiedriem parasti klusais un diezgan savrupais ārsts paliks atmiņā priecīgs un cerību pilns, jo nesen bija pagarinājis sertifikātu un to atzīmēja, cienādams kolēģus ar kārumiem un apdāvinādams ar aso piparu stādiņiem. Andrim Kramēnam darbs Saldus medicīnas centrā bija kļuvis par nozīmīgu dzīves daļu, savukārt viņš pats jau sen bija savējais gan darbabiedriem, gan SMC klientiem.

Lai vēlā rudens sataupītās lapas iezīmē Tavu pēdējo ceļu visā dabas krāsu daudzveidībā, Andri! Mēs godinām Tavu piemiņu un izsakām līdzjūtību tuviniekiem.