Aprūpes nodaļā – klausāmgrāmatas

Aprūpes nodaļas pacienti stacionārā pavadāmo laiku var īsināt, izmantojot audiobibliotēku, ko ar “SCHWENK Latvija” SIA finansiālu atbalstu ierīkojis nodibinājums “Saldus medicīnas centra atbalsta fonds”.

Projekta nozīmīga partnere ir Latvijas Neredzīgo biedrība. Tās bibliotēkā ir tūkstošiem klausāmgrāmatu – latviešu autoru un tulkoti darbi aktieru lasījumā vai radioteātra formātā. Bibliotēkas ierakstus saskaņā ar autortiesību normatīvajiem aktiem drīkst izmantot personas, kuras redzes, funkcionālu traucējumu vai citu veselības problēmu dēļ nespēj grāmatas lasīt. Saldus medicīnas centra atbalsta fonds kļuvis par šīs bibliotēkas abonentu, pārstāvot aprūpes nodaļas pacientus, kuri atbilst Latvijas Neredzīgo bibliotēkas klientu kritērijiem.

Savukārt Latvijas Neredzīgo biedrības Tiflotehnikas nodaļā par projekta līdzekļiem iegādāti vājredzīgiem cilvēkiem pielāgoti audioatskaņotāji ar spilgtām vadības pogām un papildu funkcijām tieši audiogrāmatu atskaņošanai – vienkārša, pārskatāma iekārtu vadība nozīmīga arī aprūpes nodaļas pacientiem gan vecuma, gan veselības stāvokļa dēļ. Lai klausāmgrāmatas varētu klausīties jebkurā no procedūrām un citām slimnīcas režīma norisēm brīvajā laikā, audiobibliotēkā piedāvā arī austiņas.

Klausāmgrāmatu katalogā, kas pieejams aprūpes nodaļā, var iepazīties ne tikai ar to nosaukumiem, autoriem un īsu anotāciju, bet arī ieraksta ilgumu. Tādējādi var izvēlēties plānotajam ārstēšanās ilgumam atbilstošu darbu, sākot no padsmit stundu gariem romāniem, beidzot ar pāris stundu ilgām radiolugām.

Līgums par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas fonda izmantošanu paredz aprūpes nodaļas audiogrāmatu nomaiņu reizi divos mēnešos. Līdz maijam būs pieejamas Saldus medicīnas centra atbalsta fonda izraudzītas klausāmgrāmatas, pēc tam tās izvēlēsies pēc aprūpes nodaļas darbinieku un pacientu ieteikumiem.