Posted in Informācija

Iespēja saņemt slimnieku kopšanas līdzekļus

Slimniekiem nepieciešamo kopšanas, rehabilitācijas, ikdienas palīglīdzekļu nomas un iegādes punkts. Sīkāka informācija pie SMC galvenās māsas vai pa tālruni: 28368012