Valdes priekšsēdētāja

 

  1. Pilnvaru termiņš – pamatojoties uz 2019. gada 1. jūlija pilnvarojuma līgumu, valdes priekšsēdētājas pilnvarojuma līguma termiņš tiek noteikts līdz 2024. gada 30. jūnijam.
  2. Ievērojot Ministra kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumos Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” ietverto principu un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, tiek piemērots koeficients 2,5.